Technika pomiarów na podczerwień – nasze usługi

Nasza oferta obejmuje następujące usługi termograficzne:

  1. pomiary połączeń prądu w elektrycznych rozdzielniach o niskim, średnim i wysokim zakresie napięcia

  2. badanie budynków (domy, hale produkcyjne, fasady bloków mieszkalnych)

  3. testowanie powierzchni cieplnych (np. izolacje)

  4. sprawdzanie urządzeń mechanicznych (statyczne i dynamiczne rozchodzenie się temperatury)


Naszym punktem ciężkości jest termografia elektryczna rozdzielni elektrycznych

Zlecone nam pomiary rozdzielni elektrycznych zawsze zawierają wyrazisty obraz termograficzny z dopasowanymi skalami temperatury i obrazem realnym dla porównania.